Peter Stakemann

Jeg hedder Peter Stakemann. Jeg er 49 år, selvstændig advokat, gift med Henriette og far til Jacob og Adam. Jeg er født og opvokset i København. Vi bor i Indre By, hvorfra jeg driver advokatvirksomhed.

Mine mærkesager er:

Det skal være trygt og sikkert for alle at bo i Danmark

Kriminalitet undergraver vores samfund og skaber utryghed. Derfor vil jeg arbejde for et stærkere og mere synligt nærpoliti, for strammere straffe og en styrket indsats overfor den økonomiske kriminalitet –Danmark skal ikke være en legeplads for banditter i habitter. Det kræver at domsto­lene, Bagmandspolitiet og Finanstilsynet styrkes markant.

Et stærkere erhvervsliv:
Et stærkt erhvervsliv skaber arbejdsplad­ser. Derfor skal det være nemmere at drive virksomhed. Jeg vil arbejde for, at vi fjerner unødvendig bureaukrati, så mindre er­hvervsdrivende møder mindre bøvl, når de er i kontakt med det offentlige Danmark. Samtidig skal selskabsskatten sænkes mar­kant, så det kan betale sig at skabe vækst. Det er forudsætningen for vores velfærd.

Vi skal have større fokus på den enkelte i vores sundhedsvæsen:
Der er mange skævheder i vores sund­hedssystem. Personligt vil jeg arbejde for et større fokus på den enkeltes behov. Patienter og pårørende har krav på et trygt og sammenhængende behandlings­forløb, hvor der er overskud til omsorg.
Det kræver bedre arbejdsforhold og inve­stering i ny sundhedsteknologi. Ventelisterne skal længere ned og fami­lielægen skal tilbage. Det kræver bedre forhold for de praktiserende læger.

[ff id="5"]